Formulari de reserva per dormir al cau

Horara d'arribada

Horara de sortida

Numero de caps

Numero d'infants

Instruccions

Vigilar que el correu estigui ben escrit
Omplir el formulari
Clicar a Fer reserva
Esperar al popup
Comprovar si us ha arribat el correu amb un document adjunt (mirar a la carpeta de spam)

Infos vàries

Si no ha arribat mira de posar bé el correu i reenviar-ho o escriure'n un altre
Les instruccions i normativa es troben al correu i al document respectivament
És un sistema automatitzat, si teniu qualsevol problema contacteu amb dormir@erol.cat (les reserves només seran vàlides per la web no por correu)