Documents

En aquesta pàgina hi anirem penjant els documents i autoritzacions generals de l’Agrupament:

Documents inici de curs:

1.- Inscripció Online AEG Erol (Curs 2018/2019)

2.- INSCRIPCIÓ AEG EROL 2018-2019

(Inclou: Drets Imatge AEG Erol, Drets Imatge MEG, Protecció de Dades, Consentiment Online, Domiciliació Bancària, Fitxa Mèdica Erol, Inscripció i Fitxa  Salut MEG i Altres Autoritzacions)

3.- Calendari General (Curs 2018/2019)

4.- Autorització Festa del Pas 2018/2019

CAMPAMENTS 2019

7.- Preinscripció de Campaments 2019

8.- Inscripció campaments 2019

9.- Fitxa Mèdica Online Campaments 2019